Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Το χάρτινο ντουλάπι και οι μεντεσέδες του!

Χαίρεται! 

Θα μπορούσε να είναι τίτλος παραμυθιού: "Το ντουλάπι και οι μεντεσέδες του". Δεν είναι όμως! Είναι το μισοτελειωμένο ντουλάπι από  την ανάρτηση "Ατελείωτα πράγματα" (18-8-2012), για το οποίο κάποια κυρία με ρώτησε πως έφτιαξα τους μεντεσέδες. Λοιπόν, αγαπητή Azteclady, μπορείς να δεις τον τρόπο της κατασκευής τους, αφού πρώτα δεις το τελειωμένο ντουλάπι  κι ένα μικρό καλάθι που "προέκυψε"! Να σας θυμίσω ότι το ντουλάπι έχει: ύψος 18εκ., πλάτος 5εκ.


It could be the title of a fairy tale: "The cabinet and its hinges." But it's not! It's the unfinished cabinet from the post "Endless Things" (8, August 2012), for which some lady asked me how I made the hinges. Well, dear Azteclady, you can see how they constructed, after seeing the finished cabinet and a small basket which "arose"! I remind you that the cabinet has: height 18cm, width 5cm
 
Kαι μεγαλύτερο...

And bigger...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πως να φτιάξω χάρτινους(σχεδόν) μεντεσέδες 

How to make (almost) paper  hinges


1. Μaterials: -a small piece of tissue paper
   -one cotton bud

2. Κόβουμε ένα κομμάτι από την μπατονέτα, ανάλογα με την κλίμακα της κατασκευής μας. Εδώ, είναι περίπου 1εκ. Επίσης, κόβουμε ένα κομμάτι χαρτί, λίγο πλατύτερο από αυτό της μπατονέτας. 
2. Cut a piece from the cotton bud according to the scale of your construction. Here, it is about 1cm. Also, cut a piece of paper, a little wider than the cotton bud.

3. 4.  Αναδιπλώστε το χαρτί γύρω από την μπατονέτα και κολλήστε το.
3. 4. Fold the paper around the cotton bud and stick.


5. 6.  Κόψτε στη μέση και τσακίστε τα δύο "πτερύγια" προς αντίθετη κατεύθυνση.
5. 6. Cut in half and bend the two "wings" in  opposite directions.
  
7. 8. Κολλήστε τα "πτερύγια" στην εσωτερική πλευρά των επιφανειών που θέλετε να ενώσετε. Aφήστε το κομμάτι της μπατονέτας προς τα έξω.
5. 6. Glue the "wings" on the inner side of the surfaces that you want to join. Leave the piece with the cotton bud to the outside.

 Καληνύχτα σας!

GOODHIGHT!
(sorry for my poor English)
1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...